Hòm Phun Cao Áp

  Hòm phun bột cao áp hoạt động dựa trên đệm khí và lô phân tán giúp cho bột được phun đều trên toàn bộ mặt lưới. Thiết bị phù hợp cho các máy xeo lưới dài có tốc độ lên đến...

Xem thêm

Hòm Phun Thủy Lực

Hòm phun bột thủy lực không sử dụng đệm khí để tạo áp lực mà toàn bột thể  thể tích của hòm phun sẽ bị choán bởi huyền phù bột. Thiết bị thích hợp cho tất cả các máy xeo lưới...

Xem thêm