Hòm Phun Thủy Lực

Hòm phun bột thủy lực không sử dụng đệm khí để tạo áp lực mà toàn bột thể  thể tích của hòm phun sẽ bị choán bởi huyền phù bột.

Thiết bị thích hợp cho tất cả các máy xeo lưới dài, máy xeo hình thành kiểu lưới đôi, máy xeo hình thành kiểu vầng trăng với tốc độ từ 300 đến 2000 mét/phút.

 

Hòm Phun Cao Áp Hình Thành Lưới Đôi Phun Rửa Và Cắt Biên
Hòm Phun Thủy Lực Thiết Bị Rung Lô Dẫn Chắn Lưới
Bộ Phận Lưới Dài Lái Chắn Lưới Bộ Phận Ép
Lưới Vầng Trăng Căng Chắn Lưới Phần Sấy