Bộ Phận Lưới Dài

Đây là phần quan trọng nhất của máy xeo. Huyền phù bột từ hòm phun đi lên lưới xeo. Nước thoát ra khỏi phần lưới nhờ trọng lực, lực chân không ... hình thành tờ giấy ướt. Tấm hình thành Phoi thoát...

Xem thêm

Lưới Vầng Trăng

Kiểu hình thành vầng trăng là phương pháp hiện đại cho tốc độ thoát nước nhanh giúp giảm tiêu hao năng lượng. Cơ cấu này có thể áp dụng cho các máy xeo tốc độ cao lên đến 1500 mét /phút. Định...

Xem thêm