Hòm Phun Cao Áp

 

Hòm phun bột cao áp hoạt động dựa trên đệm khí và lô phân tán giúp cho bột được phun đều trên toàn bộ mặt lưới.

Thiết bị phù hợp cho các máy xeo lưới dài có tốc độ lên đến 600 mét/phút.

Ưu điểm: Có thể tự phá bọt giúp cho giấy luôn được hình thành tốt nhất, độ mở môi phun có thể được điều chỉnh chính xác.

Hòm Phun Cao Áp Hình Thành Lưới Đôi Phun Rửa Và Cắt Biên
Hòm Phun Thủy Lực Thiết Bị Rung Lô Dẫn Chắn Lưới
Bộ Phận Lưới Dài Lái Chắn Lưới Bộ Phận Ép
Lưới Vầng Trăng Căng Chắn Lưới Phần Sấy