Bộ Phận Lưới Dài

Đây là phần quan trọng nhất của máy xeo. Huyền phù bột từ hòm phun đi lên lưới xeo. Nước thoát ra khỏi phần lưới nhờ trọng lực, lực chân không ... hình thành tờ giấy ướt.

Tấm hình thành

Phoi thoát nước

 

Hòm Phun Cao Áp Hình Thành Lưới Đôi Phun Rửa Và Cắt Biên
Hòm Phun Thủy Lực Thiết Bị Rung Lô Dẫn Chắn Lưới
Bộ Phận Lưới Dài Lái Chắn Lưới Bộ Phận Ép
Lưới Vầng Trăng Căng Chắn Lưới Phần Sấy