Lọc đĩa trọng lực

Máy lọc đĩa trọng lực Ứng dụng   Máy lọc đĩa trọng lực chủ yếu được sử dụng để làm tăng độ đặc cho bột giấy mật độ thấp trong các nhà máy giấy. Máy lọc đĩa trọng lực phù hợp để cô...

Xem thêm

Lọc đĩa chân không

Ứng dụng Máy lọc chân không kiểu đĩa quay dùng thu hồi dịch lọc và bã lọc từ nước trắng trong quá trình lọc bột giấy, với hiệu suất thu hồi đạt 95%. Máy lọc đĩa chân không có thể sử...

Xem thêm