Lọc đĩa chân không

Ứng dụng

Máy lọc chân không kiểu đĩa quay dùng thu hồi dịch lọc và bã lọc từ nước trắng trong quá trình lọc bột giấy, với hiệu suất thu hồi đạt 95%. Máy lọc đĩa chân không có thể sử dụng để làm giàu bột giấy.

Đặc trưng

Máy lọc đĩa chân không sử dụng phương pháp phân tách vật lý xơ xợ và dịch lọc, vì thế mà dịch lọc giữ nguyên lại các tích chất vật lý ban đầu.

Mật độ bã lọc phân tách từ máy lọc chân không kiểu đĩa có thể đạt tới 12%, và mật độ chất rắn lơ lửng thấp hơn 50ppm. Lượng nước cần cho một tấn giấy, cũng như chi phí sản xuất được giảm đi đáng kể.

Diện tích đặt sàn của thiết bị lọc nhỏ, chi phí sản xuất thấp. Thiết bị có kích cỡ trung bình thường yêu cầu 50m2 diện tích mặt sàn.

Nguyên lý hoạt động

Bột giấy đi qua máy lọc đĩa chân không, dịch lọc chảy vào lưới lọc đang quay và đi qua các tấm lọc, bị giữ lại các xơ xợi to lên bề mặt lưới lọc. Các xơ xợi này được rửa trôi ra khỏi lưới lọc nhờ sử dụng một đầu phun nước xả thẳng xuống một máng rửa. Chân không được tự động hình thành trong các tấm lọc, lấp đầy các túi lọc.

Giải pháp cho thiết bị lọc đĩa chân không

khuyến cáo không gian phù hợp và vật liệu phù hợp nhất cho thiết bị thu hồi bã lọc, cũng như thời gian kiểm soát tự động, quá trình kỹ thuật và xử lý đến tay khách hang tùy thuộc loại máy lọc và đầu ra tương ứng.

Chúng tôi sẽ giúp đỡ khách hàng kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành thiết bị, cung cấp giải pháp nhằm đảm bảo máy vận hành đạt độ ổn định tin cậy.

Công ty cung cấp đa dạng nhiểu chủng loại phụ tùng thay thế cho máy lọc, như trục chính, tấm lọc, lưới lọc, hệ thống làm sạch, hệ thống loại bã, đầu vòi phun,v.v….

Tùy thuộc yêu cầu sử dụng khác nhau, chúng tôi sẽ giúp đỡ khách hàng xây dựng các chuẩn vận hành cũng như đào tạo cho người sử dụng máy.