Máy Xeo Giấy

Hiện tại chúng tôi là Đại diện độc quyền và hợp tác với các Nhà cung cấp như: ABK France, PAPCEL Séc, FUFA-Voith… Các Nhà chế tạo của chúng tôi có thể cung cấp những dự án chìa khóa trao tay...

Xem thêm