VỆ SINH CHĂN LƯỚI

Tăng tốc độ máy, ổn định chất lượng sản phẩm … đều phụ thuộc vào chất lượng lưới xeo, chăn ép. Tối ưu lưới xeo – hình thành, chăn - công đoạn ép phụ thuộc vào tính chất “như-mới” của lưới, chăn trong thời gian dài. Điều này chỉ có thể đạt được khi thực hiện điều hòa – vệ sinh chăn – lưới.

Điều hòa – vệ sinh chăn, lưới giúp hệ thống hoạt động ổn định, tăng khả năng chạy máy hiệu quả. Trước hết ta cần phân tích chi tiết các loại chất bẩn hiện có trong chăn, lưới. Từ đó làm căn cứ lập chương trình điều hòa dựa trên phương pháp cơ học hay hóa học hoặc kết hợp cả hai phương án. Phương pháp cơ học sử dụng vòi phun áp lực, dàn phun chữ V và hòm hút chân không. Phương pháp hóa học lợi dụng các bộ phận của phương án cơ học để đưa vào hóa chất nhằm loại bỏ các chất bẩn.

Trong hình trên là hệ thống làm sạch lưới Jetwash do Việt Hưng cung cấp chính hãng tại Việt Nam. Jetwash sẽ tự động điều chỉnh áp suất, nhiệt động, lưu lượng hóa chất để làm sạch lưới.

Về phương án hóa chất: nhà máy hoàn toàn có thể tự phối trộn hóa chất làm sạch chăn lưới dựa trên các hóa chất cơ bản như axit (đưa pH về 3-5), xút (nâng pH lên 8-10), xà phòng, dầu… Tuy nhiên phương án này thường để lại tác hại nếu không thực hiện đúng như ăn mòn thiết bị hay có mùi khó chịu trên sản phẩm.

Hiện nay, Việt Hưng đang cung cấp hóa chất điều hòa chăn lưới (chạy liên tục) và hóa chất vệ sinh chăn lưới (khi dừng máy). Các hóa chất này đều được phối trộn với chất ức chế ăn mòn giúp bảo vệ thiết bị và chăn lưới.

Vệ sinh gián đoạn thì được chia thành giai đoạn giặt và giai đoạn vắt.

Giai đoạn giặt: Tốc độ máy xeo chậm, hạ ép, tắt hút chân không, tắt phun áp lực, phun tưới mở, thời gian 20 phút.

Giai đoạn vắt: Máy xeo chạy chậm, nâng ép, mở hút chân không, mở phun áp lực, phun tưới, thời gian 5 phút.