Sản phẩm giấy

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm giấy bao bì công nghiệp chất lượng cao như giấy Duplex, White top, Kraft liner, Test liner, Medium, Flutting, ... Với nhiều định lượng khác nhau.

 Giấy Kraft liner định lượng 160 - 300 g/m2

 

 

 

Giấy Test liner định lượng 125 - 170 g/m2

 

 

Giấy White top định lượng 150 - 400 g/m2

 

 

Giấy Duplex coated định lượng 200 - 450 g/m2

 

 

Giấy Medium/Flutting định lượng 110 g/m2