PHẦN SẤY

PHẦN SẤY

Kiểu lô sấy thông thường với đường kính lô 1250mm, 1500mm, 1800mm sử dụng hai bạt sấy trên và dưới hoặc chỉ sử dụng một bạt sấy

Yankee dryer: với đường kính lô lên đến 4000mm