Lắp đặt thiết bị Save-all tại nhà máy giấy Việt Trì

Năm 2018, chúng tôi cùng các chuyên gia nước ngoài đã tiến hành Bàn giao - Lắp đặt - Kiểm tra lắp đặt - Hướng dẫn hiệu chỉnh - Kiểm tra trước chạy thử - Đào tạo - Chạy bàn giao thành công thiết bị Save-all công suất 5.000 m3/ngày tại nhà máy giấy Việt Trì.

Một số hình ảnh của quá trình lắp đặt, vận hành, bàn giao thiết bị: