Đốm bẩn trên bề mặt giấy

Đốm bẩn trên bề mặt giấy

Đốm bẩn được nhận ra bởi những đốm khác màu nhìn thấy được. Chúng ta chia đốm bẩn thành hai loại là đốm trên bề mặt giấy và đốm nằm trong giấy.

 

ĐỐM BẨN NẰM TRONG GIẤY:

Sàng hoạt động kém hiệu quả

Lọc cát hoạt động chưa tốt

Mảnh gỗ do bột chưa chín, lề giấy có màu

Bột bẩn

Tết chèn của bơm hoặc cánh khuấy

Hệ thống bám bẩn lâu ngày

 

ĐỐM BẨN NẰM TRÊN BỀ MẶT GIẤY

Do bọt

Chăn ép bẩn

Lô dẫn hoặc lô ép trên - dao cạo bẩn

Lô sấy bẩn do nhiệt độ lô sấy đầu quá cao

Chụp hút hoặc cấu trúc khác rung động làm rơi bẩn xuống giấy

Đốm gia keo bề mặt

Cẩu thả khi dùng khí nén ở khu vực tráng

 

Xác định hàm lượng chất bẩn:

-Phương pháp đếm thủ công: tappi T437

-Phương pháp sử dụng máy scan hình ảnh với độ phân giải cao và đếm bằng phần mềm nhận dạng.

 

PPT Việt nam đang cung cấp thiết bị đếm vết bẩn chính hãng tại Việt Nam.