Cung cấp Shoe-Belt Ichikawa cho Lee&Man

Năm 2019, chúng tôi thiết kế, chế tạo và cung cấp, hướng dẫn lắp đặt Shoe-Belt Ichikawa (Nhật Bản) cho Nhà máy giấy Lee&Man - Hậu Giang.

Ngoài Shoe-Belt, chúng tôi thiết kế, cung cấp chăn ép riêng cho từng loại máy xeo phù hợp với từng điều kiện sản xuất của khách hàng. Chăn ép được khảo sát, thiết kế, chế tạo bởi Ichikawa, hãng chuyên chế tạo chăn ép hàng đầu thế giới của Nhật Bản. Chăn ép Ichikawa đã được cung cấp cho hầu hết các nhà máy giấy lớn trên thế giới. Tại Việt Nam, Ichikawa hiện đang cung cấp chăn ép cho Lee&Man, DoHaCo, Vina Kraft, An Hòa, ...