Cung cấp lọc cát nồng độ cao cho TCT Giấy Việt Nam

Năm 2019, chúng tôi cùng các chuyên gia nước ngoài đã cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành lọc cát nồng độ cao cho TCT Giấy Việt Nam.

Một số hình ảnh trong quá trình lắp đặt và vận hành dự án: