CUNG CẤP HỆ THỐNG CHÂN KHÔNG TURBINE BLOWER CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GIẤY CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/NĂM

Cung cấp Hệ thống chân không Turbine Blower cho dây chuyền sản xuất giấy công suất 100.000 tấn/năm tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.

Hệ thống thiết bị được cung cấp bởi Hãng sản xuất Turbine Blower hàng đầu Trung Quốc. PPT Việt Nam cùng với Hãng cung cấp thiết bị, giám sát lắp đặt, hướng dẫn vận hành hệ thống thiết bị.

Một số hình ảnh quá trình cung cấp, lắp đặt dự án: