BỘ PHẬN ÉP

Bộ phận ép là quá trình thoát nước cuối cùng quyết định độ khô của giấy đi sang phần sấy. Thiết bị ép tốt sẽ giúp giấy triệt để thoát nước đồng thời làm gia tăng tính chất cơ lý của giấy.

Thông số cơ bản:

- Chiều dài lô ép: 6000mm

- Tốc độ máy xeo 1000 mét/phút (1500 mét/phút với giấy tissue)

- Lực căng chăn lên đến 5kN/m

Thiết bị ép tiêu chuẩn: chiều rộng ép 20-30mm; lực ép lên đến 150 kN/m.

Ép với hai vùng ép (Combi press): lực ép 110 kN/m

Thiết bị ép Jumbo: Bề mặt ép lên đến 60-75 mm và lực ép cao 350 kN/m

Thiết bị ép guốc: Bề mặt ép cực cao 200-250mm và lực ép rất cao 1000 kN/m