Bàn giao - Lắp đặt - Chạy thử D-type 25m3

Năm 2018, chúng tôi đã tiến hành Bàn giao - Lắp đặt - Chạy thử D Type 25m3 (180 - 220 Tấn/24h) cho Nhà máy giấy Việt Trì. Hiện tại, thiết bị đang vận hành ổn định và có hiệu quả cao.

Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án: